Activiteiten


OKeR is medeorganisator van allerlei studentikoze evenementen in samenwerking met de verschillende kringen en organisaties die Leuven rijk is.

Het betreft hier grootschalige evenementen, zoals de 24-urenloop, maar ook ontspanningsmomenten zoals TD’s, culturele uitstappen naar de Night of The Proms en sportieve uitstappen zoals de schaatshappening.

Voor meer informatie omtrent de verschillende samenwerkingsverbanden kan u op onderstaande pagina’s terecht: