Cultuurraad


Op cultureel vlak werkt OKeR samen met de cultuurraad der Leuvense studenten. Dankzij deze budgetten en logistieke ondersteuning worden er verscheidene initiatieven georganiseerd, waaronder:

  • Een jaarlijkse uitstap naar de Night Of The Proms, tegen studentvriendelijke prijzen
  • Een improviastietheater met workshops en free-podiumvoorstellingen voor een groot publiek

Uiteraard is er ook ruimte voor het goede doel binnen de UCLL. Verscheidene kringen organiseren evenementen ten voordele van goede doelen, waaronder Docentica met het evenement Stage off.

Op deze manier wil OKeR duidelijk maken dat het studentikoze leven meer beslaat dan enkel maar feesten. De studententijd is het perfecte moment om iemands culturele grenzen te verleggen.

Een studentenstad als Leuven biedt meer dan voldoende ontdekkingsmogelijkheden en OKeR profileert zich in dit kader als een drempelverlagend orgaan en motiveert de kringen tot organisatie van dergelijke activiteiten