Werking


Werking-0909-1850

 

OKeR is een overkoepelend orgaan dat vooral de eigenheid van de aangesloten kringen hoog in het vaandel draagt. Om die reden gebeurt alles in samenwerking met de kringen.

Het team van OKeR bestaat traditioneel uit een aantal personen die reeds een aantal jaren ervaring hebben binnen het praesidium (bestuur) van één van de aangesloten kringen. Ze kennen aldus de valkuilen en de voordelen. Het is dan ook de voornaamste taak van OKeR om de kringen te:

  • Adviseren
  • Begeleiden
  • Sturen

Dat doet OKeR aan de hand van een maandelijks overleg met de kringen, ook wel praesesvergadering genoemd. Op deze vergadering is elke kring vertegenwoordigd door enkele afgevaardigden, en wordt er telkens een georganiseerde agenda met vergaderpunten besproken.

OKeR werkt zelfstandig, maar heeft enkel die bevoegdheden die haar door de kringen gedelegeerd worden. Ze kiest evenwel zelfstandig hoe ze haar bevoegdheden uitoefent, maar dit uiteraard steeds in het belang van de kringen. Het delegeren van bevoegdheden gebeurt op de jaarlijkse algemene vergadering (AV), samen met de verkiezing van een nieuw bestuur en voorzitter.

Tevens is OKeR steeds transparant ten opzichte van de kringen. Zo kunnen deze steeds de boekhouding opvragen, uitleg vragen over bepaalde beslissingen en voorstellen en suggesties uiten. OKeR staat in voor de verzekering van de activiteiten van de kringen, voor de contacten met externe organen zoals de UCLL, de KULeuven, LOKO en dergelijke meer. Daarnaast verlicht OKeR eveneens de werking van de kringen door onderhandelingen met de sport- en cultuurraad over te nemen.

Naast het administratieve luik staat OKeR ook in voor de sociale aspecten van de samenwerking tussen de kringen. Zo werd er een huishoudelijk reglement opgesteld, wat op zich heel wat voordelen voor de kringen oplevert zoals kortingen voor hun leden bij een andere kring, geen overplakkingen van affiches, samenwerking op activiteiten en veel meer.

OKeR fungeert hier als controleorgaan, en iedereen die zich akkoord verklaart met dit huishoudelijk reglement wordt ook geacht zich daarnaar te gedragen.